ORIOL ARISA

Els còdols. Oli sobre lli. 65 x 81 cm.

Preu de sortida: 1.200.-€